menu
 
Ons werkterrein
 

Groeistrategen werkt in het domein waar overheden, bedrijven en inwoners elkaar nodig hebben om samen tot nieuwe en geaccepteerde oplossingen te komen voor concrete problemen.


 

 

logo

Groeistrategen: visie op ontwikkelingen

Reinder Boon ziet een maatschappelijke ontwikkeling waarin de samenleving steeds meer een centrale rol neemt. Inwoners, burgers, initiatiefgroepen en bedrijven zijn in transitie: in de energievoorziening, in de zorg, in de directe woonomgeving, in economische vraagstukken, met eigen kracht in de zorg en in de coöperatieve beweging. De overheid is ook in verandering: enerzijds als reactie op deze transities, anderzijds omdat de middelen ontbreken om het oude beleid voort te zetten.

Hij ziet deze maatschappelijke veranderingen als blijvend en van voortdurende aard. De samenleving is veranderd van een post-kapitalistische maatschappij naar een pre-participatief georganiseerde samenleving. De verzorgingsstaat waarin de overheid zorg droeg voor sociale voorzieningen, onderhoud van leef- en woonomgeving en voor nutsvoorzieningen, transformeert naar een systeem waarin inwoners, zelf en samen, kiezen voor invulling van genoemde voorzieningen.

Daarbij treden niet alleen inhoudelijke verschillen op, maar ook in de wijze waarop deze voorzieningen worden vormgegeven. De maatschappij van ‘survival of the fittest’ verandert in een samenleving van ‘the fitting’; samenwerken om te ‘overleven’ neemt de plaats in van winnen door macht en kracht. In onze visie komt de (lokale) samenleving centraal te staan en worden voorzieningen (in brede zin) daaromheen gebouwd en onderhouden, inclusief een economie die ten dienste staat van deze samenleving.

Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en overheid is noodzakelijk om deze samenleving te vormen, in stand te houden en te ontwikkelen. Reinder draagt met een heldere strategie - een beproefde werkmethode - bij aan de maatschappelijke groei die leidt tot duurzame transities.

groeistrategen homepage contact met groeistrategen groeistrategen nieuws groeistrategen sitemap