menu
 
Groeistrategen
 

Projectmanagement om een visie, een product, een innovatie of een concept te helpen ontwikkelen én te realiseren dat is de kern van ons werkterrein. Lees verder.

 

 

logo

De vraag : Functiegericht wegbeheer

Landwegen
Landelijke gemeenten hebben in de jaren 70 en 90 van de vorige eeuw vele kilometers kavelwegen en weggetjes ontwikkeld die betrekkelijk weinig benut worden en in onderhoud kostbaar zijn.

Veel wegen zijn binnen tien jaar aan renovatie toe en dat kost vele miljoenen euro’s per jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld riolering heeft voor renovatie van wegen geen fondsenvorming plaatsgevonden dus middelen zijn onvoldoende beschikbaar.

Samen met ingenieursbureau TAUW heeft deze gemeente een analyse gedaan, waaruit blijkt dat vrijwel alle wegen als hoogwaardige doorgaande asfaltwegen zijn aangelegd, terwijl van veel wegen in het buitengebied de functie veel bescheidener is en deze niet intensief worden gebruikt.  Dat betekent dat veel wegen kunnen worden ‘afgewaardeerd’ van ontsluitingsweg tot bijvoorbeeld karrespoor.

Dat levert een radicaal nieuw beeld van wegen op en brengt het benodigde onderhoudsbudget terug van 3 miljoen naar ruim 1 miljoen per jaar. Wel is een eenmalige forse investering van zo'n 8 tot 10 miljoen euro nodig.
Het afwaarderen en aanpassen van wegen is behalve een technisch proces ook nadrukkelijk een sociaal proces. Zo kunnen aanwonenden en inwoners samen met deskundigen aan een interactieve tekentafel met een eigen onderhoudsbudget gaan mee-ontwerpen aan het wegbeheer van de toekomst.

Daarnaast is het een uitdaging om naar nieuwe, duurzame materialen te zoeken die als wegmateriaal kunnen fungeren. Ook is het zoeken naar nieuwe aanbestedingsvormen met wegenbouwers, bijvoorbeeld via leasen en langdurige contracten voor wegbeheer.

Door ons wordt dit proces van systeeminnovaties in het wegbeheer en de sociale innovatie  begeleid en de benodigde partijen wordt samengebracht. De uitdaging wordt bij het bedrijfsleven gelegd om te komen met nieuwe ideeen.

Weten hoe deze opdracht zich ontwikkelt ? Volg dit project via : http://www.projectenoverzicht.nl/dtol/volgen

 

 

 

Geplaatst door Reinder Boon op 15-08-2012
groeistrategen homepage contact met groeistrategen groeistrategen nieuws groeistrategen sitemap